Chúng tôi phát minh vì cuộc sống

Chúng tôi theo đuổi khoa học nhằm giải quyết một vài nguy cơ nghiêm trọng nhất đe dọa sức khỏe thế giới. Nhưng đừng chỉ nghe từ chúng tôi – hãy xem nhân viên và bệnh nhân của chúng tôi nói gì.

Bệnh nhân và người chăm sóc

Sức khỏe và hạnh phúc của bạn là mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đem đến cho bạn thuốc và vắc xin giúp chống lại một số quan ngại y tế nghiêm trọng nhất mà tất cả chúng ta đang đối mặt.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Hỗ trợ tương lai của việc kinh doanh của chúng tôi cũng như sức khỏe và hạnh phúc của bệnh nhân, con người và cộng đồng trên toàn thế giới.