ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC KINH DOANH

 

Chúng tôi tin rằng làm kinh doanh tốt là phải luôn thực hiện công việc theo một cách thức đúng đắn.

Chúng tôi có trách nhiệm không chỉ đối với các khách hàng, đối tác và nhân viên của chúng tôi, mà còn có trách nhiệm với môi trường nơi chúng tôi sống và cả cộng đồng nơi chúng tôi phục vụ trên toàn thế giới.

Chúng tôi cố gắng hàng ngày để giảm nhu cầu năng lượng và khí thải carbon, hỗ trợ cho cộng đồng, tăng cường tiếp cận thuốc, vắc-xin và nền y tế chất lượng cao tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Mục tiêu của chúng tôi là phải theo kịp nhu cầu phát triển kinh doanh toàn cầu để cạnh tranh, tuân thủ những chuẩn mực, đổi mới, và cam kết với ý tưởng rằng công dân tốt sẽ làm cho việc kinh doanh tốt.