GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

 

Công việc của chúng tôi là bảo vệ và cải thiện cuộc sống của con người. Chúng tôi cũng làm công việc cải thiện sức khỏe cho động vật. Tất cả những hành động của chúng tôi đều phải được đánh giá bằng sự thành công của chúng tôi trong việc đạt được những mục tiêu này. Trên hết, chúng tôi xác định khả năng của mình nhằm phục vụ tất cả mọi người mà có thể hưởng lợi từ việc sử dụng thích hợp những sản phẩm của chúng tôi, qua đó mang đến sự hài lòng lâu dài cho người tiêu dùng.

Chúng tôi cam kết tuân theo những chuẩn mực cao nhất về đạo đức và liêm chính. Chúng tôi có trách nhiệm với khách hàng, với nhân viên của MSD và gia đình của họ, với môi trường nơi chúng tôi sống và với toàn xã hội mà chúng tôi phục vụ trên toàn thế giới. Để hoàn thành trách nhiệm này, chúng tôi vẫn luôn giữ tính chuyên nghiệp và tuân theo những chuẩn mực đạo đức. Mọi sự tương tác với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội phải minh bạch và thể hiện tiêu chuẩn cao mà chúng tôi đang theo đuổi.

Chúng tôi chú trọng đến những thành tựu khoa học cao nhất và những nghiên cứu nhằm cải thiện sức khỏe cho con người và động vật, và chất lượng cuộc sống . Chúng tôi cố gắng xác định những nhu cầu thiết yếu nhất của người tiêu dùng và khách hàng, để sau đó chúng tôi tập trung hết nguồn lực để đáp ứng những nhu cầu này.

Chúng tôi mong chờ lợi nhuận, nhưng chỉ từ công việc mà chúng tôi thỏa mãn được những nhu cầu của khách hàng và mang đến lợi ích lâu dài cho nhân loại. Điều này phụ thuộc vào việc duy trì vị thế tài chính có thể thu hút đầu tư vào những nghiên cứu mang tính tiên phong và khiến cho những nghiên cứu đó có khả năng mang lại các kết quả một cách hiệu quả.

Khả năng thành công của chúng tôi phụ thuộc vào sự liêm chính, kiến thức, khả năng sáng tạo, kỹ năng, tính đa dạng và tinh thần đồng đội của toàn thể nhân viên. Nhằm mục đích này, chúng tôi cố gắng tạo nên một môi trường đầy sự tương kính, sự động viên và sự chung sức. Cuối cùng, chúng tôi cũng cố gắng để dành những phần thưởng dành cho sự tận tâm và những thành tích của nhân viên và chúng tôi cũng có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của nhân viên và gia đình của họ.